Oplossen van schulden

Onze getrainde en ervaren medewerkers zijn er om u te helpen een oplossing te vinden bij een moeilijke financiële situatie.

Financiële tegenspoed kan vele oorzaken hebben.

Plotseling baanverlies, een scheiding of andere persoonlijke tegenslagen. Daarbij kan een onvolledig overzicht van lopende uitgaven, overmatige kredietlast, maar ook een bedrijfsfaillissement leiden tot achterstallige betalingen en uiteindelijk tot (problematische) schulden.

coeo Incasso helpt u graag.

Opeenstapelende brieven van incassobureaus en deurwaarders, een terugkerend tekort aan saldo om de vaste lasten te betalen en allerlei andere problemen. Deze leiden vaak tot een enorme psychische druk. Soms is het te veel om alles alleen op te kunnen lossen. Het is dan ook van belang dat u de juiste hulp krijgt die u nodig heeft. coeo Incasso heeft ervaren medewerkers om u op weg te helpen. Daarbij bemiddelt coeo Incasso tussen u en uw schuldeiser(s).

Onze getrainde en ervaren medewerkers zijn er om u te helpen een oplossing te vinden bij een moeilijke financiële situatie.

Contact

Overzicht in uw financiën

Een duidelijk overzicht is de eerste stap naar een structurele oplossing. Breng uw schulden in kaart, bijvoorbeeld door het ‘Inkomsten en Uitgaven’-formulier in Mijn coeo in te vullen of in gesprek te gaan met een van onze collega’s. U kunt inloggen op Mijn coeo om de huidige stand van uw openstaande vordering(en) bij coeo Incasso te bekijken.

Een luisterend oor en een helpende hand

Op basis van uw gesprek met een medewerker van coeo Incasso kijken wij samen naar wat u met de openstaande factuur en de overige schulden kunt doen. Onze collega’s zijn er ook voor u als er een verandering in uw inkomen plaatsvindt wegens het wegvallen van inkomen of een overlijden in uw naaste omgeving.

Maak een aflosplan

Een eerste belangrijke stap om uzelf uit de schulden te helpen, is door uw zelfredzaamheid te stimuleren. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het zelfstandig raadplegen van tips en hulpmiddelen. Op de website van www.nibud.nl en www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u veel informatie over schulden. Daarnaast bestaat er ook nog de mogelijkheid om naar het wijkteam en/of een helpdesk van uw gemeente te gaan.

Hulp van uw gemeente

De meeste gemeenten in Nederland en België beschikken over een eigen helpdesk voor hulp bij geldzaken en schulden. Uw gemeente kan u helpen als u een adviesgesprek wilt over uw geldzaken, dus ook als u geen schulden heeft of moeite heeft met het op orde brengen van uw geldzaken. Ga hiervoor naar uw eigen gemeenteportaal.

OCMW
Indien u in België woont en hulp nodig heeft omtrent uw (problematische) schulden, kunt u terecht bij het OCMW in uw gemeente. Zij kunnen u helpen met het inzichtelijk maken van uw schulden. Daarbij kunnen zij u begeleiden bij het aangaan van betalingsregelingen en u assisteren bij het bemiddelen tussen u en uw schuldeiser(s).

De Vraagwijzer
De Vraagwijzer is een gratis loket van de Gemeente Rotterdam. VraagWijzer is er voor alle Rotterdammers met een vraag over bijvoorbeeld zorg, geld, wonen, vervoer of juridische zaken. Zij kunnen, naast de schulden, ook een oplossing zoeken voor eventuele andere persoonlijke problemen. De Vraagwijzer vindt u via: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/

Woont u in België? Op onze website leest u meer informatie over schuldbemiddeling in België.

Ondersteuning bij financiële zorgen (113)

Als credit management-organisatie zijn we ons bewust van de stress en moeilijkheden die problematische schulden kunnen veroorzaken. Daarom willen wij benadrukken dat hulp en ondersteuning altijd beschikbaar zijn. Voor iedereen die worstelt met financiële zorgen en de emotionele gevolgen hiervan, verwijzen wij naar 113 Zelfmoordpreventie. Zij bieden deskundige en vertrouwelijke ondersteuning. Onthoud: financiële problemen zijn oplosbaar en u staat er niet alleen voor.