Incasso Keurmerk

Bij coeo Incasso willen wij de behandeling van incassodossiers voor onze opdrachtgevers en hun klanten volgens alle kwaliteitsnormen uitvoeren. 

NVI & Incasso Keurmerk

Om dit te verwezenlijken, werkt coeo Incasso volgens de wet- en regelgeving van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Als lid dienen wij ons vervolgens te houden aan de richtlijnen van het Incasso Keurmerk

Het Incasso Keurmerk waarborgt dat incassobureaus werken volgens de keurmerkcriteria. Dit zijn vastgelegde regels en normen waaraan gecertificeerde incassobureaus zich aan moeten houden. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Dit betekent onder andere dat wij:

  • De wet- en regelgeving juist hanteren. Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat wij de incassodienstverlening correct en zorgvuldig uitvoeren. Daarbij geeft het u zekerheid voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. 
  • Staan voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Uw klant behandelen wij op respectvolle wijze. De vordering incasseren wij tegen zo laag mogelijke kosten, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die in bezit is van het Incasso Keurmerk, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Hierop ziet de externe auditcommissie van het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer toe. Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden. Wij zijn voor het laatst gecertificeerd door het Incasso Keurmerk op 3 juni 2022

Graag verwijzen wij u naar de website van de NVI of het Incasso Keurmerk voor meer informatie.

www.nvio.nl en www.incasso-keurmerk.nl

Privacy

coeo Incasso neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een dusdanige manier dat de integriteit van uw informatie zo veel als mogelijk wordt gegarandeerd. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) realiseren wij ons dat privacyrechten belangrijker zijn geworden dan ooit. Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie over ons privacybeleid.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of een verzoek heeft tot inzage van uw persoonsgegevens, kunt u ook terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres [email protected].

Beloningsbeleid

Op basis van de Wet financieel toezicht (Wft), dienen financiële ondernemingen zoals coeo Incasso B.V. het beloningsbeleid schriftelijk vastleggen en publiceren.