Privacy en de AVG

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) realiseren wij ons dat privacyrechten belangrijker zijn geworden dan ooit.

De AVG - ook wel GDPR of de privacy verordening genoemd - bepaalt voor de gehele Europese Unie hoe men om moet gaan met persoonsgegevens. Dit bevat onder meer wettelijke regels over hoe bedrijven en overheden het grondrecht van privacy dienen te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of onrechtmatige openbaarmaking, maar ook wanneer dit grondrecht mag wijken voor andere belangen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet (UAVG).

Wij bekijken samen met u welke persoonsgegevens u in uw dagelijkse bedrijfsvoering verzamelt en verwerkt en welke documenten of procedures u wettelijk verplicht bent om te voeren. Onze privacy-experts zullen vervolgens met u samen een privacy-project opstellen en uitvoeren.

René Doornheim

Legal Counsel & Compliance Officer

René Doornheim (1987) is sinds 2013 als jurist verbonden aan coeo en is momenteel primair actief als compliance officer en legal counsel. René is vaardig in het opstellen - of beoordelen van bestaande - algemene voorwaarden, (vaststellings)overeenkomsten en een AVG-proof privacybeleid. Daarnaast is René ervaren in het bijstaan van ondernemingen in het communiceren met toezichthouders zoals de ACM.

Neem contact op

Tips & Tricks

TIP

Zorg dat u in kaart heeft in welke processen u persoonsgegevens verwerkt.

TIP

Wees duidelijk naar de betrokken persoon voor welke doelen u zijn of haar persoonsgegevens verwerkt.

TIP

Gebruik de persoonsgegevens welke u heeft ontvangen enkel voor de doelen waarmee deze verzameld zijn.

TIP

Zorg dat u zich houdt aan privacy by design: denk bij het maken van een proces of dienst al aan privacy.

TIP

Houd u zich aan privacy by default: zorg dat de meest privacy-vriendelijke versie van uw proces de standaard is.

  • Hoge klanttevredenheid

  • Excellente behandeling

  • Samenwerking voor betere resultaten

  • Maatwerk

AVG-beleid controleren

Laat uw AVG-beleid controleren of opstellen door een jurist, dan weet u zeker dat u met uw bedrijf goed zit. De juristen van coeo helpen u daar graag bij.

Klantervaringen

Door opdrachtgevers van coeo

Verschillende type klanten dienen op verschillende wijze benaderd te worden. coeo denkt goed mee in deze benaderingswijze en ons hoofddoel om een klant te behouden. Een goede aanvulling op onze credit management flow, overzichtelijke portal en dito rapportages.

Gaby Schmidt

Sr. Financial Controller

Wanneer je niet weet waarom een klant niet betaalt, is het onmogelijk om hier passend op te reageren. Dankzij coeo komen we nu ook achter dit soort informatie.

Ronald van Weelde

CEO

coeo biedt een bewezen goed functionerend geautomatiseerd proces met de geïntegreerde online betaaldiensten en de automatische overdracht van niet-betalende klanten naar coeo.

Marc Pultrum

CFO