Maatschappelijk Verantwoord Incasseren (MVI)

In het gehele incassoproces leggen wij bij uitstaande schulden de nadruk op de maatschappelijk verantwoorde aspecten. Hoe wij dat doen?

Zij gingen u voor

Bij Maatschappelijk Verantwoord Incasseren is onze communicatie van groot belang.

Wij communiceren regelmatig met uw klanten en – belangrijker nog – op een begrijpelijke manier. Middels deze principes krijgen uw klanten altijd de mogelijkheid om hun openstaande factuur te betalen via een (maandelijkse) betalingsregeling. Dit kunnen zij zelf initiëren via Mijncoeo, telefonisch of per e-mail.

  • Persoonlijke aanpak

  • Vast aanspreekpunt

  • Samenwerking voor betere resultaten

  • Incasso Keurmerk

Special Care Team

Het Special Care team binnen coeo is gespecialiseerd in het prettig en op een laagdrempelige manier communiceren uw klanten. Door empathie te creëren rondom hun financiële situatie, zijn wij in staat om de juiste inschattingen te maken over hoe wij deze klanten verder kunnen helpen.

coeo kiest nadrukkelijk voor deze werkwijze, om zo een duidelijk beeld te creëren over de financiële situatie van de klant. Door uw klant op een juiste en gepaste manier te benaderen, kunnen wij klantvriendelijkheid en een maatschappelijk verantwoordelijk incassotraject waarborgen.

Vakbekwaamheid en deskundigheid

Om de best mogelijke dienstverlening te leveren, wordt ons personeel uitvoerig getraind alvorens zij werkzaamheden uitvoeren voor onze opdrachtgevers. coeo is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en beschikt over het Incasso Keurmerk. Naast ons interne onderwijs- en inwerkprogramma, garandeert het lidmaatschap en het Incasso Keurmerk de deskundigheid en vakbekwaamheid van ons personeel

Ieder personeelslid dat contact heeft met opdrachtgevers en haar (ex)klanten, behaalt de benodigde diploma’s van de relevante NVI-opleidingsmodules. Voor het behandelen van consumenten incassodossiers met een consumptief krediet, hebben onze behandelende medewerkers de juiste WFT diploma’s tot hun beschikking.

Kwaliteit voorop

Bij coeo zorgen wij ervoor dat wij de behandeling voor onze opdrachtgevers volgens alle kwaliteitsnormen uitvoeren. Om dit te verwezenlijken werkt coeo Incasso volgens wet- en regelgeving van de NVI en de AFM

AFM licentie
Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Doordat coeo beschikt over een officiële vergunning van AFM, bent u ervan verzekerd dat wij onze credit management activiteiten uitvoeren met deskundigheid, betrouwbaarheid en een integere bedrijfsvoering.

NVI & Incasso Keurmerk

coeo is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Als lid dienen wij ons vervolgens te houden aan de richtlijnen van het Incasso Keurmerk

Het Incasso Keurmerk waarborgt dat incassobureaus werken volgens de keurmerkcriteria. Dit zijn vastgelegde regels en normen waaraan gecertificeerde incassobureaus zich aan moeten houden. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Dit betekent onder andere dat wij:

  • De wet- en regelgeving juist hanteren. Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat wij de incassodienstverlening correct en zorgvuldig uitvoeren. Daarbij geeft het u zekerheid voor een correcte benadering en een reële doorbelasting van incassokosten. 
  • Staan voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Uw klant behandelen wij op respectvolle wijze. De vordering incasseren wij tegen zo laag mogelijke kosten, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen.

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die in bezit is van het Incasso Keurmerk, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Hierop ziet de externe auditcommissie van het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer toe. Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden. Wij zijn voor het laatst gecertificeerd door het Incasso Keurmerk op 5 juni 2024. Graag verwijzen wij u naar de website van de NVI of het Incasso Keurmerk voor meer informatie.

www.nvio.nl en www.incasso-keurmerk.nl

Kennisbank

Kennis en informatie omtrent uw credit management.

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.

010 – 414 54 44