Kosten bij een gerechtelijke procedure

Wat kan ik verwachten?

Gezien het Nederlandse rechtssysteem werkt met een proceskostenveroordeling voor verliezende partij is in veel gevallen procederen uiteindelijk kosteloos. 

Omdat voor het starten van de gerechtelijke incasso er helaas eerst kosten gemaakt moeten worden voordat u uw vordering en uw kosten vergoed kan krijgen van uw wederpartij zijn hieronder de kosten geschetst die u tijdens de procedure kunt verwachten.

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten varieert. Welk bedrag u aan griffierecht betaalt, hangt af van de hoogte van uw vordering en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent. 

De kosten voor het griffierecht kunnen jaarlijks verschillen. Hier treft u een overzicht van de tarieven van het griffierecht voor kantonzaken.  

Voorbeeld voor griffierecht in 2020: Jan is schilder en heeft een eenmanszaak. Hij heeft de kozijnen van mevrouw Jansen geverfd. Mevrouw Jansen dient hiervoor € 1.500,00 te betalen aan Jan. Helaas betaalt mevrouw Jansen niet en na een incassotraject besluit Jan om een gerechtelijke procedure te starten. Jan is een natuurlijk persoon (een eenmanszaak) en zijn vordering bedraagt tussen de € 500,00 en € 12.500,00. Volgens de tarievenlijst dient Jan € 236,00 aan griffierecht te betalen om een procedure bij de rechtbank te starten. Als de vordering van Jan wordt toegewezen, zal mevrouw Jansen veroordeeld worden om ook deze kosten te betalen.

Kosten van een gerechtelijke procedure

Deurwaarderskosten

Om de gerechtelijke procedure te beginnen en tijdens het executietraject (nadat u een positief vonnis heeft behaald) voert de deurwaarder verschillende zogeheten ‘ambtshandelingen’ uit. Denk bijvoorbeeld aan het betekenen van de dagvaarding of het vonnis en het leggen van het beslag. De kosten van deze ambtshandelingen zijn opgenomen in de Btag-lijst en kunnen jaarlijks variëren.

Juridische bijstand

Dit zijn de kosten voor juridische handelingen die de jurist ten aanzien van uw zaak moet maken zoals: het opstellen van de dagvaarding door onze juristen, het vergezellen door een jurist bij procedures ter zitting en het reageren op schriftelijke verweren (ook wel: ‘conclusies’) van de wederpartij of vragen van de rechter. Deze kosten worden via het uurtarief passende bij uw serviceovereenkomst bij u in rekening gebracht. 

Voor wie zijn welke kosten?

De hoofdregel is dat de verliezer betaalt voor de gemaakte kosten van de winnende partij. Indien de rechter van oordeel is dat uw vordering gegrond is – en bijvoorbeeld niet dat beide partijen een beetje gelijk hebben of een schikking hebben bereikt – zal de rechter de gedaagde eveneens veroordelen in de kosten van het geding. Onder de kosten van het geding wordt begrepen: het griffierecht, het salaris van de juridisch vertegenwoordiger en de kosten die de deurwaarder heeft gemaakt voor het proces en zal moeten om uw vordering geïncasseerd te krijgen. Deze kosten van het geding worden zodoende bij de vordering opgeteld en zullen door uw wederpartij betaald zullen moeten worden.

Het salaris van de juridisch vertegenwoordiger, zoals hierboven genoemd, is de vergoeding die aan u toegewezen kan worden indien u gebruikt maakt van juridische bijstand. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald naar gelang de hoogte van uw vordering en het aantal proceshandelingen die uw juridische bijstand moet verrichten. Op de website van de Nederlandse rechtspraak worden de actuele vergoedingen gepubliceerd. 

In praktische termen komt het er op neer dat dure advocaten inschakelen voor een kleine geldvordering er bijvoorbeeld toe leidt dat u zelf een groot deel van de kosten zal moeten dragen, zelfs indien u de zaak wint. Wij raden u dan ook altijd aan om voor vorderingen onder de € 25.000,- een jurist van coeo te overwegen, wiens uurtarief zeer competitief is en meer in verhouding staat tot de bovengenoemde vergoedingen.

Gezien onze jarenlange ervaring op het vlak van gerechtelijke incasso, onze lage tarieven en goede samenwerkingsverbanden met onze ketenpartners kunnen wij tegen een zeer competitief tarief onze gerechtelijke incassodienstverlening aanbieden. 

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.