Mylène van Wijk: “Welke unieke waarde voeg je toe voor de klant?”

coeo inside

De definitie van een merk is…?

Mylène van Wijk: “Een merk is meer dan alleen een naam en een logo. Bij coeo denken we bij een merk aan onze identiteit die we zowel intern als extern uitstralen. Ons merk gaat over wie we zijn, waar we echt goed in zijn en wat de wereld nodig heeft. Het maakt deel uit van onze langetermijnstrategie en kan worden herkend door onze klanten, uw werknemers en andere stakeholders.”

“Merk” en “USP” verschillen in…?

Mylène van Wijk: “Een “merk” en “USP” verschillen in authenticiteit van andere spelers in de markt. Waar een merk gaat over wie je bent en wat je doet, staat een USP voor dat extra niveau: waar blink je als bedrijf in uit? Welke unieke waarde voeg je toe voor je klant, waarom kiezen ze specifiek voor jouw merk? Een USP is een tastbaar aspect dat voortkomt uit je merk.

Bij coeo onderscheiden we ons door niet de traditionele weg van credit management te bewandelen, wat ook tot uiting komt in onze branding. We benaderen de markt niet alleen vanuit een modern marketingperspectief en een innovatieve kijk, maar we richten ons ook op verdere trends, technologie en empathie. Ons IT-gedreven DNA schijnt door in onze diensten, op onze (online) platforms en originele content.”

Het belangrijkste aspect bij het creëren van een merk is…?

Mylène van Wijk: “Bij het creëren van ons merk brengen we eerst in kaart dat wat we willen vertegenwoordigen overeenkomt met onze missie, visie en kernwaarden. Wat is het bestaansrecht van je organisatie en wat zijn de behoeften van je klanten. Wat is het doel op lange termijn? coeo wil toonaangevend zijn in het oplossen van betalingsachterstanden in Europa en zorgen voor het behoud van goede klantrelaties. Innovatie, kwaliteit en persoonlijkheid staan hierbij centraal.

We zorgen ervoor dat dit door elke afdeling in de organisatie wordt gedragen en zo wordt vertaald naar al onze activiteiten. Marketing zorgt er vervolgens voor dat dit wordt gecommuniceerd naar de buitenwereld in visuele en tekstuele uitingen.”

Attributen die zeker aan een merk moeten worden toegekend zijn…?

Mylène van Wijk: “Attributen die zeker aan een merk moeten worden toegekend zijn herkenbaarheid en waardecreatie voor je doelgroep. Vervolgens moet je het vertalen naar je activiteiten en je eigen communicatiestijl met visuele en tekstuele aspecten.”

Een merk creëren betekent in één zin…?

Mylène van Wijk: “Voor coeo betekent het creëren van een merk het uitdragen van ons innovatieve DNA en het creëren van een unieke, klantgerichte ervaring.”

Mylène van Wijk

Marketing & Communicatie Manager

Sinds 2019 is Mylène van Wijk betrokken bij coeo Incasso en houdt zij zich bezig met branding(strategie), communicatie en het verbeteren van de klantreis. Als Marketing & Communicatie Manager in Nederland en België ervaart zij dat het creëren van een merk draait om het uitstralen van de identiteit, authenticiteit en unieke waarde voor klanten, gedreven door innovatie en empathie, om een blijvende impact te hebben.

Meer artikelen van onze professionals lezen uit de rubriek “coeo inside”? Bekijk dan de webpagina Customer Focus Summit van coeo Group.

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.