Overstappen naar een servicemodel?

Hier moet je alert op zijn in het debiteurenproces.

Van één factuur naar 12 facturen

Of u nu wekelijks, maandelijks of elk kwartaal gaat factureren, het aantal rekeningen per klant stijgt aanzienlijk. Gespreid binnenkomen van geld, betekent veelal in de eerste jaren meer behoefte aan kapitaal. Grote organisaties kunnen dat doorgaans via de eigen balans financieren. Dat is anders bij start-ups of andere minder kapitaalkrachtige bedrijven. Financiering van eigen vermogen biedt dan uitkomst. Dat betekent dat uw adviseurs ervaring moeten hebben met financiering bij servicemodellen.

Kredietrisico’s worden er niet minder om

Een dure wasmachine wordt voor de klant ineens bereikbaar als het apparaat via een gebruiksabonnement betaald kan worden. Een ideale oplossing voor een student die zijn wasmachine met huisgenoten wil delen en misschien niet langer dan twee jaar in het studentenhuis zit. Tegelijkertijd worden de kredietrisico’s daarmee niet minder. Dus zorg dat u een gedegen debiteurenproces inricht met reguliere kredietcontroles voorbereid op kredietrisico’s bij niet-betalende klanten.

Betalen makkelijk maken in het debiteurenproces

Laagdrempelig kopen, vraagt ook om eenvoudig en snel betalen. Zorg ervoor, dat uw klanten op een manier kunnen betalen die bij hen past. Dus biedt verschillende betaalmogelijkheden aan via bijvoorbeeld uw payment service provider (PSP). Dat kan een QR-code zijn via de smartphone, een internetkassa met creditcards als Visa, Mastercard of American Express maar ook automatische incasso. Dat laatste is met name in een servicemodel heel relevant.

Automatische koppeling met incassodiensten

Als sprake is van relatief lage factuurbedragen, is het prettig dat niet-betalende klanten automatisch worden overgedragen aan een incassobureau. Bedrijven die met servicemodellen werken, vertrouwen op slimme technologie die ervoor zorgt, dat de niet-betalende klanten automatisch worden opgevolgd. Technologie die het tevens mogelijk maakt u als leverancier real-time inzicht te geven in de actuele status van uw klantenportefeuille. Zo’n koppeling met uw incassobureau moet wel veilig en betrouwbaar zijn. Direct inzicht in het incassoproces is bovendien het grootste voordeel wat u als opdrachtgever kunt krijgen. In een servicemodel is flexibiliteit immers van groot belang. En mocht u over de grens zakendoen, zorg dan dat uw debiteurenprocessen ingericht zijn volgens de wet- en regelgeving en marktomstandigheden van de landen waar u klanten bedient. coeo kan u hierbij adviseren.

Creditmanagement-as-a-service

Het is verstandig om de afspraken met uw incassobureau opnieuw tegen het licht te houden bij de overstap naar een servicemodel. Het bureau dat volop ervaring heeft met klanten in de zogeheten ‘subscription economy’ weet waar welke uitdagingen liggen en hoe die op te lossen. Denk hierbij aan het stapelen van maandtermijnen, het omgaan met (betalings)regelingen, het inrichten van uw debiteurenbeheer, terugkoppelen op factuurniveau en klantniveau, maar bovenal het behoud van uw klant.

Waarom overstappen naar een servicemodel?

Klanten laten betalen voor gebruik in plaats van bezit van uw producten of diensten biedt in veel opzichten grote voordelen. Niet alleen omdat u daarmee voorsorteert op de circulaire economie die in 2050 gemeengoed moet zijn. Een servicemodel is ook laagdrempelig zakendoen, u leert uw klanten beter kennen en u bent in staat makkelijker uw prijzen aan te passen bijvoorbeeld aan een toenemende vraag. Bovendien is het een mooie kans om nieuwe type klanten binnen te halen.

De overstap naar een servicemodel is niet van vandaag of morgen ingericht. En zal ongetwijfeld ook niet zonder slag of stoot gaan. Toch laten meer dan voldoende bedrijven zien dat succes in het verschiet ligt als je ook het debiteurenproces daarvoor goed inricht.

Meer weten over het inrichten van uw debiteurenproces? Neem contact op met onze credit management specialist Mels Walder.

Door: Mels Walder, (Senior) Business Development Manager bij coeo

Mels Walder

Senior Business Development Manager

Mels Walder is sinds 2014 actief binnen de credit management branche en sinds 2015 verbonden aan coeo. In zijn huidige functie als Senior Business Development Manager geeft Mels advies aan opdrachtgevers en fungeert als sparringpartner op het gebied van credit management. Met zijn innovatieve blik helpt Mels opdrachtgevers van coeo bij het optimaliseren van het gehele incassoproces. Van klantacceptatie tot het inrichten van de communicatiestrategie naar de klant om een factuur succesvol te incasseren. Zijn ervaring met o.a. subscription modellen levert toegevoegde waarde voor opdrachtgevers zoals VI en Coolblue.

Vragen? Neem contact op met Mels Walder via e-mail of telefoon.

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.