René Doornheim: “Ethiek en integriteit bepalen je reputatie in de digitale wereld van vandaag”

coeo inside

De rol van ethiek en integriteit binnen onze organisatie in relatie tot het werk is…?

René Doornheim: “Cruciaal. Voor een moderne en innovatieve incassodienstverlener zoals coeo, zijn ethiek en integriteit van essentieel belang. Ethiek gaat over eerlijkheid, respect en transparantie in het omgaan met opdrachtgevers en schuldenaren. Integriteit betekent dat al onze acties en beslissingen in lijn liggen met de wet en ethische normen, zonder concessies te doen aan onze principes of die van onze opdrachtgever.

Ik geloof dat een moderne incassodienstverlener zich moet inzetten voor het bevorderen van financieel welzijn en het vinden van duurzame oplossingen voor schuldproblemen, met aandacht voor de mens achter de financiële situatie. Ethiek en integriteit bepalen je reputatie in de digitale wereld van vandaag.”

Juridische ontwikkelingen waarop de creditmanagement-wereld moet anticiperen zijn…?

René Doornheim: “Naar mijn mening zijn de belangrijkste wetten waar coeo en haar opdrachtgevers zich op moeten anticiperen de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en de vernieuwde Richtlijn Consumentenkrediet (CCD2). De Wki, ook wel het Incassoregister, bevat regels voor incassobureaus, deurwaarders, advocaten en schuldeisers over hoe ze moeten omgaan met achterstallige betalingen van klanten*. De CCD2 is een herziening van de huidige Europese wetten over leningen die mensen gebruiken om dingen te kopen. Met deze herzieningen worden niet alleen de regels voor het geven van bestaande leningen aan consumenten strenger gemaakt, maar ook leningen die tot nu toe buiten deze regels vielen, zoals achteraf betalen, worden nu over deze Europese wetgeving gereguleerd.”

*als zij natuurlijke personen zijn, zoals consumenten of kleine ondernemers

Inspelen op toenemende zorgen over privacy en gegevensbescherming kan de incassobranche door…?

René Doornheim: “Ervoor te zorgen dat we een goed beleid hebben voor gegevensbescherming die in lijn ligt met de AVG en de bijbehorende wetgeving. Onze juristen en privacy-experts stellen dit beleid op en houden deze vervolgens up-to-date. De IT en Compliance-professionals zorgen er vervolgens voor dat dit beleid wordt nageleefd en verbeteren de technische- en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het personeel van coeo zich bewust is van hoe ze correct met persoonsgegevens om moeten gaan. Als er veranderingen optreden in de omgang met persoonsgegevens door uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese wetgeving, dan nemen wij direct alle interne maatregelen en adviseren we onze opdrachtgevers over wat zij moeten doen om te voldoen aan de AVG. Het beschermen van de persoonlijke gegevens van onze klanten en schuldenaren met de hoogste mate van vertrouwelijkheid en privacy is altijd onze prioriteit.”

Innovatieve technologieën om het compliance proces te verbeteren en risico’s te minimaliseren zijn…? 

René Doornheim: “Artificial Intelligence. AI kan onze juristen ondersteunen door terugkerende taken, zoals het doorzoeken van documenten, het analyseren van jurisprudentie en het opstellen van standaardcontracten (gedeeltelijk) te automatiseren. Daarnaast kan AI ook helpen bij het identificeren van mogelijke risico’s en het voorspellen van uitkomsten in rechtszaken. Door AI in te zetten, kunnen juristen efficiënter werken, tijd besparen én zich concentreren op complexere taken, zoals het geven van strategisch advies aan onze klanten. Dit verhoogt de productiviteit en nauwkeurigheid van onze juridische dienstverlening, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor onze klanten en coeo.”

Compliant blijven met veranderende regelgeving voor digitaal betalingsverkeer en incasso realiseer je door…? 

René Doornheim: “Onze juristen en compliance professionals houden voortdurend de maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende wetgeving en rechtspraak in de gaten die invloed kunnen hebben op de dienstverlening van coeo. Aangezien veel van onze klanten actief zijn in e-commerce en achteraf betalen diensten, volgen we nauwlettend het beleid van relevante toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Financiële Markten. We passen onze processen proactief aan op basis van juridische en maatschappelijke actualiteiten. Met de invoering van de Privacy verordening (AVG, 2018) en de nieuwe Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki, 2024) is het meer dan ooit van belang dat coeo haar compliance goed op orde houdt.”

Ondernemers kunnen ondersteuning vinden in het navigeren door veranderende wetgeving doordat…? 

René Doornheim: “Onze juridische experts altijd klaar staan om ondernemers te helpen. Lang niet alle ondernemers zijn gefocust op het inspelen op veranderende wetgeving en rechtspraak – ze zijn (logisch) liever bezig met ondernemen. Wij geven dan ook advies over hun bedrijfsprocessen en bedrijfsbeleid. Op belangrijke momenten bieden we ook ondersteuning bij wetswijzigingen en rechtspraak, zoals de Wet Incassokosten (2012) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018). Daarnaast helpen we onze opdrachtgevers proactief bij het aanpassen van hun bedrijfsprocessen voor de aankomende Wki (2024).”

René Doornheim

Legal Counsel & Compliance Officer

René Doornheim (1987) is sinds 2013 als jurist verbonden aan coeo en is primair actief als Compliance Officer en Legal Counsel. Daarnaast geeft hij leiding aan het juridische team van coeo. René is vaardig in het opstellen – of beoordelen van bestaande – algemene voorwaarden, (vaststellings)overeenkomsten en een AVG-proof privacybeleid. Daarnaast is René ervaren in het bijstaan van ondernemingen in het communiceren met toezichthouders zoals de ACM, AFM en het AP.

Meer artikelen van onze professionals lezen uit de rubriek “coeo inside”? Bekijk dan de webpagina Customer Focus Summit van coeo Group.

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.