(English below)

coeo biedt haar klanten sinds kort Paysafecash aan als alternatieve betaalmethode. Paysafecash is de perfecte oplossing voor contante betaling voor klanten die hun openstaande vordering gemakkelijk en veilig willen afwikkelen met contant geld, zonder creditcard- of bankrekeninggegevens in te voeren of verstandige financiële gegevens vrij te geven.

Betalingen worden gedaan door het genereren van een barcode tijdens het online afrekenen, die vervolgens kan worden gescand en contant kan worden betaald bij een betaalwinkel in de buurt.

De toevoeging van deze betaalmethode biedt de klanten van coeo de mogelijkheid om met contant geld te betalen, zonder hiervoor naar het kantoor te komen. De consument die liever zonder tussenkomst van een bank betaalt, kan namelijk gemakkelijk in eigen buurt terecht. Niels de Peuter (voormalig) Managing Director bij coeo NL en BE zegt hierover: “Wij bieden al onze klanten graag een zo veilig en makkelijk mogelijke manier van betalen. Digitaal of contant, dit kan voor iedere klant anders zijn. Door onze betaalmethode uit te breiden, kunnen wij meer van onze klanten van dit betaalgemak voorzien. Daarbij hoeven klanten die met Paysafecash betalen zich geen zorgen te maken over online fraude of misbruik van persoonsgegevens.”

Klanten selecteren de Paysafecash betaalmethode in het selfservice portaal van coeo. Vervolgens is de barcode op te halen via een persoonlijke Paysafecash account. Met die barcode kan de consument dan naar het dichtstbijzijnde betaalpunt gaan. De kassière scant de barcode, waarna de klant de betaling contant kan voltooien en een betalingsbevestiging ontvangt.

Het groeiend aantal locaties zorgt voor nog meer gemak. Dankzij het systeem wordt deze betaalinformatie direct doorgegeven aan coeo en haar opdrachtgever, zodat de consument de dienst of het product weer kan gebruiken.

English

coeo expands its payment methods with Paysafecash

 

coeo has recently started offering its customers Paysafecash as an alternative payment method. Paysafecash is the perfect cash payment solution for customers who want to settle their outstanding claim easily and safely using cash, without entering any credit card or bank account details or disclosing sensible financial data.

Payments are made by generating a barcode during the online checkout, which can then be scanned and paid in cash at a payment store nearby.

The addition of this payment method offers coeo’s customers the option to pay with cash, without having to come to the office. Consumers who prefer to pay without the intervention of a bank, can easily do so in their own neighborhood. Niels de Peuter (Managing Director at coeo NL and BE) says: “We like to offer all our customers the safest and easiest way to pay. Digital or cash, this can be different for every customer. By expanding our payment method, we can provide more of our customers with this payment convenience. In addition, customers who pay with Paysafecash do not have to worry about online fraud or misuse of personal data.”

Customers select the Paysafecash payment method in the coeo self-service portal. The barcode can then be retrieved via a personal Paysafecash account. With that barcode, the consumer can then go to the nearest payment location. The cashier scans the barcode, after which the customer can complete the payment in cash and receive a payment confirmation.

The growing number of Paysafecash payment stores provides even more convenience. Thanks to the cash payment method, the payment confirmation is immediately passed on to coeo and its client, so that the customer can use the service or product again.