Finturi verbetert gebruikerservaring met coeo

Finturi - Een platform waar bedrijven geld kunnen lenen tegen facturen.

Rotterdam, 10 juli 2019 – Finturi is een jonge speler die zich specialiseert in het koppelen van bedrijven aan financiers via haar platform, om op basis van verzonden facturen snel leningen te verstrekken. Samen met coeo (voorheen bekend als ”Centraal Invorderings Bureau”) zijn zij een nieuwe, krachtige samenwerking aangegaan. 

Finturi werkt samen met coeo en zet een nieuwe stap in de opbouw van ’s werelds toonaangevende platform voor factuur financiering.”

Finturi zet zich met toewijding in om bedrijven met financiers verder te verbinden en vertrouwen in het ecosysteem op te bouwen. Finturi is verheugd haar nieuwe strategische samenwerking met coeo aan te kondigen – een jonge, innovatieve en dynamische kredietbeheerorganisatie die gespecialiseerd is in het opvolgen van onbetaalde facturen.

coeo onderscheidt zich van andere organisaties door een eigentijdse benadering van credit management. Een zeer innovatief incassotraject, hoogwaardige medewerkers, maatschappelijk verantwoorde incasso en een hoge servicegerichtheid behoren tot de kernwaarden.

Deze samenwerking maakt het factuurfinancieringsproces on the blockchain van Finturi nog robuuster. Het zal de gebruikerservaring van de financiers op het platform nog meer verbeteren en hen meer vertrouwen geven om facturen op het platform te financieren. Dit extra vertrouwen en de robuustheid van het systeem zullen uiteindelijk leiden tot het verstrekken van geld aan bedrijven tegen een lagere rente.

Het team van Finturi is erg enthousiast over deze samenwerking. Aangezien beide bedrijven zich richten op innovatie en geloven in het bieden van de beste gebruikerservaring, zal deze samenwerking voor beide partijen voordelig zijn. 

 

 

ENGLISH

“Finturi partners with coeo and takes another step towards building the world’s leading invoice finance platform”

Furthering its dedication to connecting businesses with financiers and building trust in the ecosystem, Finturi is pleased to announce its new strategic partnership with coeo (formerly known as ”Centraal Invorderings Bureau”) — A young, innovative and dynamic credit management organization that specializes in following up unpaid invoices.

coeo distinguishes itself from other organizations by a contemporary approach to credit management. A highly innovative collection process, high-quality employees, socially responsible collection, and a high service orientation are among its core values.

This partnership will make Finturi’s invoice financing process on the blockchain, even more robust. It will enhance the user experience of the financiers on the platform even more and give them higher confidence to finance invoices on the platform. This added confidence and robustness of the system will then eventually lead to providing money to businesses at a lower rate of interest.

The team at Finturi is very excited about this partnership. Since both the companies focus on innovation and believe in providing best in class user experience, this partnership will be mutually beneficial.