FT1000: coeo in de top-lijst van Europa’s snelst groeiende bedrijven

FT1000: de zevende jaarlijkse lijst van Europa's snelst groeiende bedrijven, categorie Fintech.

(English below)

Rotterdam – De Financial Times heeft coeo (Nederland) in haar zevende editie van de FT1000 geselecteerd als een van Europa’s snelst groeiende organisaties. De FT1000 vertegenwoordigt bedrijven die de motor zijn van de economie in de 21e eeuw, die banen genereren en het concurrentievermogen van de Europese markt op het internationale toneel in stand houden.

Elk jaar erkent de Financial-Times Europese bedrijven uit verschillende sectoren die een aanzienlijke omzetgroei hebben gerealiseerd. De FT1000 award wordt uitgereikt in samenwerking met het gerenommeerde marktonderzoeksbureau Statista dat de analyse uitvoert, de verkoopcijfers evalueert en de gegevens opstelt.

Rody Overwater, CEO van coeo Nederland en België is enorm dankbaar een vereerd dat coeo is opgenomen in de FT1000 ranking. “Ik ben enorm trots op het coeo-team voor deze prestatie”, aldus Rody. “Dit is het resultaat van een niet aflatende toewijding en passie in het bevorderen van onze missie: Het in evenwicht brengen van klantrelaties met klantgerichte en op technologie gedreven incasso.”

Volgens hem zit de sleutelfactor van groei in het gebruik van slimme ICT- en marketingtechnieken, gebaseerd op AI: “Dankzij coeo’s eigen ontwikkelde incassosoftware en de daaraan verbonden database kunnen wij ons flexibel aanpassen aan nieuwe technologieën en nieuwe marktomstandigheden. Dit is onze eerste verschijning in de ranking en een bevestiging dat onze groeistrategie in Europa werkt!”

De onderscheiding voor 2023 komt minder dan 3 maanden na de laatste grote succesmijlpaal voor coeo. In december 2022 werd het bedrijf door de MT1000 uitgeroepen tot meest klantvriendelijke credit management organisatie. Dankzij haar #1 positie beheert coeo de titel ‘beste dienstverlener van 2022’ in de categorie Credit Management, Factoring & Incasso.

Bekijk de Financial Times Top 1000 via deze link.

(English)

FT 1000: coeo in top list of Europe’s fastest-growing companies

FT1000: the seventh annual list of Europe’s fastest-growing companies, Fintech category.

Rotterdam – The Financial Times has selected coeo (Netherlands) as one of Europe’s fastest-growing organisations in its seventh edition of the FT1000. The FT1000 represents companies that drive the economy in the 21st century, generating jobs and maintaining the competitiveness of the European market on the international stage.

Every year, the Financial-Times recognises European companies from various sectors that have achieved significant sales growth. The FT1000 award is presented in collaboration with renowned market research company Statista, which carries out the analysis, evaluates the sales figures and compiles the data.

Rody Overwater, CEO of coeo Netherlands and Belgium is hugely grateful an honoured that coeo has been included in the FT1000 ranking. “I am immensely proud of the coeo team for this achievement,” said Rody. “This is the result of relentless dedication and passion in advancing our mission: Balancing customer relationships with customer-centric and technology-driven debt collection.”

According to him, the key factor of growth lies in the use of smart ICT and marketing techniques, based on AI: “Thanks to coeo’s in-house developed debt collection software and the associated database, we can flexibly adapt to new technologies and new market conditions. This is our first appearance in the ranking and a confirmation that our growth strategy in Europe is working!”

The 2023 award comes less than three months after the last major success milestone for coeo. In December 2022, the company was named the most customer-friendly credit management organisation by the MT1000. Thanks to its #1 position, coeo manages the title ‘best service provider of 2022’ in the Credit Management, Factoring & Debt Collection category.

Check out the Financial Times Top 1000 at this link.