Het incassobureau

Minnelijk traject

Dit proces wordt uitgevoerd door het incassobureau. Nadat u een vordering (onbetaalde factuur) heeft ingediend, start het zogeheten minnelijk traject. Een vaste zaakbehandelaar is één tot twee maanden intensief bezig met de desbetreffende vordering en bijbehorende klant. De zaakbehandelaar heeft twee tot vier keer per week een contactmoment met uw klant. Dit kan via verschillende communicatiemiddelen, denk hierbij aan: telefonisch contact, sms’jes, e-mail en social media. Ondanks de inzet van hedendaagse communicatiemiddelen, blijft alles wel zeer persoonlijk. Dit dankzij één vaste zaakbehandelaar.

Het incassobureau

Kosten voor het minnelijk traject

De kosten voor het minnelijk traject (incassokosten) worden door de klant betaald. Wordt de vordering niet geïnd? Dan zijn er geen kosten dankzij onze no cure no pay regeling. Bij coeo heeft u als gedupeerde in het minnelijk traject dus geen extra kosten.

Gerechtelijk traject

De klant heeft niet betaald in het minnelijk traject. Er zijn dan twee opties. U laat het hierbij of gaat gerechtelijke stappen nemen. De kosten kunnen in dit traject behoorlijk oplopen. Het gerechtelijk traject wordt uitgevoerd door een deurwaarder en de kosten worden (zo veel mogelijk) verhaald op de klant. Bij coeo krijgen klanten uitgebreid advies om wel of niet over te gaan op een gerechtelijke procedure, zodat u in dit laatste geval weet waar u aan begint.

Kosten voor het gerechtelijk traject

De kosten voor het gerechtelijke traject dienen altijd voorgeschoten te worden. Geeft de rechter een vonnis af? Dan zijn alle gemaakte kosten voor de klant. Krijgt u geen gelijk? Dan draai jij op voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Laat je daarom goed informeren. Een goed advies verkleint de kans op hoge kosten.

Conclusie

Het inschakelen van een incassobureau als coeo levert u geld op! In het minnelijk traject wordt er alles aangedaan om de vordering te innen. Lukt dit niet? Dan kost het u ook geen geld. Wanneer de vordering wel wordt geïnd, dan draait de klant op voor de gemaakte incassokosten. Het risico op hoge kosten start pas bij het gerechtelijke traject. Laat u vooraf goed adviseren om dit traject te starten.

StartMeUp Dit artikel verscheen eerder op StartMeUp: een netwerk van startende ondernemers die elkaar iets gunnen. StartMeUp stimuleert starters om in elkaar te investeren. Door ervaringen met elkaar uit te wisselen, elkaar opdrachten te gunnen en daar soms samen mee aan de slag te gaan. Samenwerken aan een vruchtbare toekomst!

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.