Let op: ‘coeo Incasso’ is de nieuwe naam van Centraal Invorderings Bureau (CIB)

Vanaf 10 januari 2022 gaat CIB verder als coeo Incasso (spreek uit als: “kooweejoo incasso”). Meer informatie over de naamsverandering leest u hier.

Centraal Invorderings Bureau (CIB) opent nieuwe vestiging in België

(English below)

Rotterdam, 1 maart 2021 – Centraal Invorderings Bureau (CIB) gaat de grens over naar België en opent vandaag officieel haar kantoor in Zaventem (Brussel). Het openen van een tweede vestiging is het gevolg van de groei die incasso-organisatie CIB doormaakt op Europees niveau.

Met een vestiging in België is CIB in staat haar diensten beter aan te sluiten op lokale behoeften vanuit een eigen sociale en culturele omgeving. De CIB-klanten profiteren bovendien van de operationele efficiëntievoordelen. Vestigingsmanager Nikolaas De Donder zal het operationele team hier aansturen en verder begeleiden.

Het nieuwe CIB-kantoor in Zaventem wordt een service center dat plaats zal gaan bieden aan een team van 12 medewerkers. In het najaar van 2021 verwacht CIB uit te breiden met lokale sales en marketing.

Dankzij de opening van een kantoor in België, kan CIB Belgische klanten van haar opdrachtgevers veel beter bedienen. De lokale collega’s spreken de taal en voelen zich thuis in de sociaal-culturele omgeving. Dat verbetert de dialoog met klanten van onze opdrachtgevers”, zegt Roman Berkhout, CCO van CIB.

“Uit onderzoek blijkt dat er veel ruimte is voor verdere innovatie omtrent data gedreven incasso-methodieken in de Belgische credit management sector. Het is voor ons een geweldige uitdaging om flinke stappen te zetten op dat gebied in een nieuwe omgeving”, aldus Niels de Peuter, CEO van CIB.

Het klantcontact verloopt via ons Belgische service center, dat als een satelliet in verbinding staat met het Rotterdamse hoofdkantoor. Ondersteunende processen blijven bij het hoofdkantoor in Nederland,” zegt Nikolaas De Donder, vestigingsmanager van CIB in Zaventem.

In november 2019 werd CIB al officieel ingeschreven om de activiteit uit te oefenen van minnelijke invordering van schulden in België.

Nikolaas De Donder, Vestigingsmanager bij CIB in België

(English)

Centraal Invorderings Bureau (CIB) opens new branch in Belgium

Rotterdam, 1 March 2021 – Centraal Invorderings Bureau (CIB) is crossing the border into Belgium and officially opens its office in Zaventem (Brussels) today. The opening of a second office is the result of the growth that debt collection organisation CIB is experiencing on a European level.

With a branch office in Belgium, CIB will be able to better align its services to local needs from its own social and cultural environment. CIB clients will also benefit from operational efficiency advantages. Branch manager Nikolaas De Donder will manage and further assist the operational team.

The new CIB office in Zaventem will be a service centre for a team of 12 employees. In the autumn of 2021, CIB expects to expand with local sales and marketing.

“Thanks to the opening of an office in Belgium, CIB can serve Belgian clients much better. The local colleagues speak the language and feel at home in the socio-cultural environment. This improves the dialogue with our clients’ customers,” says Roman Berkhout, CCO of CIB.

“Research shows that there is much room for further innovation in data-driven collection methods in the Belgian credit management sector. It is a great challenge for us to take big steps in that area in a new environment,” said Niels de Peuter, CEO of CIB.

“Customer contact is handled by our Belgian service centre, which is connected to the Rotterdam headquarters. Support processes remain at the head office in the Netherlands,” says Nikolaas De Donder, Operational Manager of CIB in Belgium.

In November 2019, CIB was already officially registered to carry out the activity of amicable debt collection in Belgium.

Nikolaas de Donder (Vestigingsmanager), Roman Berkhout (CCO) en Niels de Peuter (CEO)