Pre-incasso

Met de klantvriendelijke dienstverlening “pre-incasso” geeft u uw klant nogmaals de mogelijkheid om de vordering te betalen zonder dat hier extra kosten bijkomen. Een effectieve, correcte en efficiënte opvolging is hierbij dan ook erg belangrijk. coeo kan u ondersteunen in dit traject.

Voorkom extra kosten met een pre-incasso traject

Uiteraard hoeft niet iedere onbetaalde factuur te resulteren in een langdurig incassotraject. In veel gevallen is een extra herinnering al voldoende om een vordering te innen. Met behulp van een waarschuwende (WIK-)brief geeft u uw klant de laatste mogelijkheid de vordering te betalen zonder extra kosten, nog voordat u deze uit handen geeft.

De WIK Brief

De WIK-brief (Wet Incassokosten) heeft in de praktijk inmiddels bijna evenveel namen als de hoeveelheid dagen die uw klant krijgt om te betalen: de ingebrekestelling, de slotsommatie, de laatste aanmaning, de incasso-waarschuwing, de veertiendagenbrief, de 15-,16 of 14+2-dagenbrief of ‘de aanzegging’. 

Met de WIK-brief informeert u uw klant over het aankomende incassotraject. U legt uit dat uw klant de factuur binnen 14 dagen (na ontvangst) moet voldoen voordat u incassokosten en (wettelijke) rente bij hem of haar in rekening mag brengen. Met de WIK-brief stelt u uw klant op een nette en juiste manier in gebreke.

De functie van deze brief is tweeledig: het beschermen van de consument tegen plotselinge en buitenproportionele incassokosten, alsmede het door de ondernemer toelaatbare druk uitoefenen op niet- of laat betalende klanten.

De kosten welke u voor een incassotraject in rekening kan brengen bij uw klant (lees: de (wan)betalende consument) zijn bij de wet geregeld. Met de WIK-brief informeert u uw klant over het aankomende incassotraject op een nette en klantvriendelijke wijze. 

Weten hoe u zo’n WIK brief kunt schrijven?

Lees ons artikel “Vijf onduidelijkheden over de WIK-brief” of bekijk onze voorbeeldbrieven.

  • Voorkom kostbare incassotrajecten

  • Behoud uw klantrelaties

  • Professioneel advies

  • Vast aanspreekpunt

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact op of maak direct een afspraak met een van onze
specialisten op het gebied van credit management.

Sommatie service

Niet bij iedere klant lijkt het zelf versturen van deze WIK brief altijd even goed te werken en laat de betaling op zich wachten. Wanneer u deze brief door coeo Incasso laat opstellen en versturen, zet u net iets meer kracht bij deze betaalherinnering. coeo Incasso kan voor u bij elke onbetaalde factuur uw klant eerst in gebreke stellen middels een WIK-brief. Hiermee voldoet u aan de wettelijk gestelde eisen, verzoekt u uw klant nog eenmaal vriendelijk tijdig te betalen en bent u verzekerd van een tijdige en correcte opvolging. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Teleservice

Wanneer u uw klant extra wilt herinneren aan het naderende incassotraject bij het uitblijven van een tijdige betaling en alsnog tot een gepaste oplossing wilt komen, kunt u gebruik maken van onze teleservice. coeo benadert uw klant telefonisch na het verlopen van de WIK brief om te achterhalen wat de reden van de uitblijvende betaling is. Eventueel kan coeo een betalingsregeling met uw klant afspreken en monitoren, zonder de bijkomende incassokosten voor uw klant. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Wat als er meer nodig is dan herinneringen alleen?

Helaas is een herinnering of ingebrekestelling niet altijd voldoende om een openstaande vordering betaald te krijgen. coeo helpt u om de vordering middels een effectieve én klantvriendelijke methode alsnog te incasseren.

Minnelijke incasso

Ruben Michielsen

Collections Manager

“In mijn optiek is het essentieel een multidisciplinaire credit management dienstverlener te zijn, die opdrachtgevers integrale oplossingen kan aanbieden. ”

“De focus ligt hierbij op het oplossen en voorkomen van openstaande posten, waarbij de klantrelatie in stand blijft. Hiervoor moet de aandacht liggen op de gehele credit management-keten en moet je in staat zijn om in elk stadium maatwerk te kunnen leveren.”

Contact

Ruben Michielsen

Collections Manager

“Door mijn ervaring in het operationele werkveld pas ik praktijkgerichte oplossingen toe op vraagstukken die dagelijks ontstaan. Zo kunnen onze opdrachtgevers rekenen op een uitstekende dienstverlening waarbij de klant op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier de openstaande rekening kan betalen.”

Contact

Ruben Michielsen

Collections Manager

Ruben Michielsen is sinds 2014 verbonden met coeo en is momenteel eindverantwoordelijk voor de operationele uitvoering van onze minnelijke incasso activiteiten. Dagelijks houdt hij zich bezig met het monitoren van onze service en resultaten. Hierbij spant hij zich in om de kwaliteit van onze dienstverlening continue te verbeteren en draagt hij bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast is Ruben aanspreekpunt voor opdrachtgevers, waarbij hij hen informeert en adviseert over de behandeling van debiteurenportefeuilles.

Contact

Daarom kiezen bedrijven voor coeo

Persoonlijk

Persoonlijk contact met onze opdrachtgevers is voor ons erg belangrijk. Zo kunnen wij de wensen van de klant in acht nemen en nog beter onze dienstverlening uitvoeren.

Maatwerk

Elke opdrachtgever heeft zijn eigen diverse voorkeuren waar wij veel waarde aan hechten. Een op maat gemaakte dienstverlening is voor ons het normaal.

Innovatief

Een jong bedrijf dat voorop loopt op het gebied van vernieuwende en innovatieve technologie.

Klantervaringen

Door opdrachtgevers van coeo

Verschillende type klanten dienen op verschillende wijze benaderd te worden. coeo denkt goed mee in deze benaderingswijze en ons hoofddoel om een klant te behouden. Een goede aanvulling op onze credit management flow, overzichtelijke portal en dito rapportages.

Gaby Schmidt

Sr. Financial Controller

Wanneer je niet weet waarom een klant niet betaalt, is het onmogelijk om hier passend op te reageren. Dankzij coeo komen we nu ook achter dit soort informatie.

Ronald van Weelde

CEO

coeo biedt een bewezen goed functionerend geautomatiseerd proces met de geïntegreerde online betaaldiensten en de automatische overdracht van niet-betalende klanten naar coeo.

Marc Pultrum

CFO

Weten wat coeo voor uw organisatie kan betekenen?

Download onze brochure of neem contact op met een van onze incasso-experts.

010 – 414 54 44